SPINNA OCH VINN ETT PRIS

Genom att registrera dig accepterar du att få nyheter om UMAGE och våra senaste releaser och evenemang. Du kan avbryta prenumerationen när som helst.

Hoppa till innehållet

UMAGEs datasekretesspolicy är till för att beskriva hur UMAGE samlar in och på annat sätt behandlar personuppgifter om dig.

På Umage gör vi vårt yttersta för att säkerställa att flödet av data vi hanterar varje dag behandlas så säkert som möjligt, med respekt för individens rättigheter till integritet samt tillämpliga lagar om dataintegritetsskydd och datasäkerhet.

För att göra ett köp hos UMAGE måste du som ett minimum tillhandahålla följande information:

namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer/mobilnummer

Datasekretesspolicyn gäller för personuppgifter som du förser oss med och information vi samlar in via UMAGE-webbplatserna.

När det gäller dina personuppgifter är UMAGE personuppgiftsansvarig. Om du vill kontakta oss kan du göra det med hjälp av följande information:

UMAGE ApS
Havnegade 29
1058, Köpenhamn K
DK-31852250
info@umage.com
tel. + 45 31 39 31 31

Nedan hittar du de personuppgifter om dig som vi samlar in. Vi beskriver också den rättsliga grunden och syftet med att samla in och behandla data.

När du besöker UMAGEs webbplatser samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av webbplatsen. Vi registrerar bland annat vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på webbplatsen, din IP-adress inklusive din nätverksplats och information om din dator.

Insamlingen av nämnda data har inget annat syfte än att optimera användarupplevelsen och funktionerna på UMAGE-webbplatserna, och vi använder även informationen för att rikta vår marknadsföring på olika kanaler, till exempel på Google AdWords. Det hjälper oss att förse våra användare med det mest relevanta innehållet. Den rättsliga grunden för denna databehandling är EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6.1f.

När du köper en produkt eller kommunicerar med oss ​​på UMAGEs webbplatser samlar vi in ​​den information som du personligen lämnar, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, information om vilka produkter du köper och eventuella produkter som du kan ha returnerat, leveransönskemål och information om vilken IP-adress ditt köp gjordes från.

Syftet med detta är att göra det möjligt för oss att tillhandahålla de produkter som du har beställt och att uppfylla vårt avtal med dig, samt att vi dessutom ska kunna administrera din rätt att returnera varor och att framföra reklamationer. Vi kan också komma att behandla information om ditt köp för att uppfylla lagkrav, inklusive bokföring och redovisning. När ett köp görs samlas IP-adressen in för att förhindra bedrägerier. Den rättsliga grunden för denna databehandling är EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6 (1b, 1c och 1f).

Nyhetsbrev

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi att samla in information om ditt namn, e-postadress och vid behov mobiltelefonnummer. Syftet med detta är att säkerställa att vi kan leverera ett nyhetsbrev till dig. Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6.1f.

Mottagare av personuppgifter

Uppgifter om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och ordernummer samt specifika leveransönskemål vidarebefordras till transportören som sköter leveransen av dina köpta varor.

Information kan komma att anförtros till externa partners, som behandlar informationen för vår räkning. Partnerna får inte använda uppgifterna för något annat syfte än att uppfylla avtalet med oss ​​och är föremål för sekretess i detta avseende.

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att begära information från oss om dig, bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, till vilket syfte registreringen av sådana uppgifter tjänar, mottagare av uppgifterna och information om varifrån uppgifterna kommer.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan skicka in en skriftlig begäran om denna information i form av ett e-postmeddelande adresserat till info@umage.com. Vi kan i samband med detta ärende be dig dokumentera att du är den du utger dig för att vara.

Rätt att göra rättelse

Vi kommer att rätta eventuella felaktiga uppgifter om dig. Om du har fått kännedom om ett fel i de uppgifter som vi har registrerat om dig, vänligen kontakta oss skriftligen om detta, så att vi kan rätta uppgifterna.

Rätt till radering

I vissa situationer har du rätt att få alla dina personuppgifter hos oss raderade. Men i den mån det är nödvändigt, till exempel för att uppfylla rättsliga skyldigheter, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen till lagring

I vissa situationer har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till enbart lagring, t.ex. om du anser att informationen om dig är felaktig.

Rätt till dataportabilitet

I vissa situationer har du rätt att få de personuppgifter som du personligen har lämnat till oss, återlämnade till dig i ett strukturerat format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att invända

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Dessutom har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av din speciella situation.

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla det samtycke du gett oss för en given behandling av personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss via e-post på info@umage.com.

Rätt att klaga

Du har när som helst rätt att lämna in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till det danska dataskyddsverket, Borgergade 28, 5, 1300 Köpenhamn K, Danmark. Klagomål kan också lämnas in via e-post, adresserat till dt@datatilsynet.dk eller per telefon på +45 33 19 32 00.

Radering av personuppgifter

Information som samlas in när du registrerar dig för att prenumerera på vårt nyhetsbrev raderas när du har återkallat ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet, om det inte finns annan grund för att behandla informationen.

säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, försvinner eller försämras och mot att bli tillgängliga för obehöriga eller från att missbrukas.

Endast anställda som har ett genuint behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete, ges tillgång till personuppgifterna.

Kontaktinformation

UMAGE är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via webbplatsen. Om du har några frågor eller kommentarer om denna personuppgiftspolicy eller vill utöva en eller flera av dina rättigheter, vänligen kontakta:

UMAGE ApS
Havnegade 29
1058, Köpenhamn K
DK-31852250
info@umage.com
tel. +45 27 36 73 90

Ändringar i Datasekretesspolicyn

Om vi ​​gör några ändringar i Datasekretesspolicyn kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på webbplatsen.